Kittens nest E


Brimere’s Amazing Aline

Aline

X

NW/GIC Mr. Bennet Pepe Le Pu (Bennet)

IC Mr. Bennet Pepe Le Pu

E nestje

4 kittens geboren

E nest geboren

Geboren op 25 juni 2019:

Geslacht Kleur Gewicht Tijd Beschikbaarheid
Male - kater Crème 124 gram 10:40 uur Besproken
Female - poes Crème 105 gram 11:10 uur Besproken
Female - poes Crème 86 gram 11:35 uur Besproken
Male - kater Crème 131 gram 12:40 uur Besproken
E nest geboren
E nest geboren
E nest geboren

Best Catch Enzo Wolf

Best Catch Enzo Wolf
Best Catch Enzo Wolf

Best Catch Enjoy Tess

Best Catch Enjoy Tess
Best Catch Enjoy Tess

Best Catch Eden

Best Catch Eden
Best Catch Eden

Best Catch Eddy Bink

Best Catch Eddy Bink
Best Catch Eddy Bink

Bink, Eden, Tess en Wolf (6 weken)

Nest E - 6 weken oud

Aline met Wolf, Eden, Tess en Bink (11,5 week)

Nest E - 11,5 week oud